การตลาดยุคใหม่หัวใจ online

การตลาดยุคใหม่ หัวใจออนไลน์
การตลาด คือ อะไรกันแน่

William J. Stanton ได้ กล่าวไว้ว่า "การตลาด หมายถึง กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ที่สามารถส่งผลกระทบระหว่างกันได้ เช่น การกำหนดราคา การจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ และการส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคต"
หลาย คนที่ทำงานด้านการตลาดอาจมีนิยามที่แตกต่างกันออกไป หลายคนมีจุดประสงค์ของการทำการตลาดที่ไม่เหมือนกัน แต่สุดท้ายของการมันคืออะไร คงตอบไม่ได้คำเดียว แต่คงตอบได้หลายคำว่า คือการขายของ คือการส่งสินค้าให้ผู้บริโภค กลุ่มเป้ามหายรู้จัก คือการสร้างตราสินค้า หรือการสร้างความเชื่อถือ หากลองดูพื้นฐานของการตลาด มีดังนี้ครับ คร่าวๆนะครับ เพราะผมก็ไม่ได้จบทางด้านการตลาดมา ผมอาจเข้าใจผิดบ้างก็ไม่เป็นไร ลองดูนี้ครับ
ตลาด (Market) มีพื้นฐานที่ประกอบด้วย
1. Needs, wants, demands
- Needs (ความจำเป็น)
Social needs คือ ความต้องการทางสังคม เช่น การยอมรับ ความรักจากคนรอบข้าง
Individual needs คือ ความต้องการส่วนบุคคลซึ่งแตกต่างกัน เช่น ความต้องการศึกษาหาความรู้ การแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง
- Wants (ความต้องการ)
คือ สิ่งที่สามารถตอบสนอง Need ได้ ซึ่งความต้องการของคนแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม สังคม และบุคลิกภาพส่วนบุคคล Demands (ความต้องการซื้อ)
2. Products and services
คือ สิ่งที่ผู้ผลิตหรือนักการตลาดนำเสนอแก่ตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจ (attention) การซื้อ (acquisition) การใช้ (use) หรือการบริโภค (consumption) 3. คุณค่า/ มูลค่า/ ความพึงพอใจ
- คุณค่า(Value) = คุณค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคได้รับ
- มูลค่าของผลิตภัณฑ์ = จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อซื้อผลิตภัณฑ
์ - ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) เกิดขึ้นเมื่อ : คุณค่าที่ได้รับ > มูลค่าที่จ่าย
4. การแลกเปลี่ยน (Exchange)
Exchange (การแลกเปลี่ยน)
คือ การกระทำที่ทำให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการจากบุคคลอื่น โดยการเสนอสิ่งอื่นเป็นการตอบแทน (เช่น เงิน สิ่งของ หรือคำสัญญา เป็นต้น)
Transaction (การทำธุรกรรม)
5. ตลาด/ตลาดเป้าหมาย
- ในความหมายของบุคคลทั่วไป ๆ
ตลาด : สถานที่ที่เป็นศูนย์กลางในการซื้อขาย
- ในความหมายของทางธุรกิจ
ตลาด : กลุ่มบุคคลที่คิดว่าจะซื้อสินค้า หรือความต้องการของผู้ซื้อกลุ่มหนึ่งที่มีอำนาจซื้อ
- ตลาดเป้าหมาย (Target Markets) : กลุ่มลูกค้าซึ่งผู้ขายเลือกที่จะเสนอขายสินค้า

แล้วแต่ละคนเขาทำการตลาดอย่างไร
บางคนบอกเลว่าต้องลงโฆษณาทางทีวีครับ เร็วดี เพราะทุกบ้านมีทีวี
บางคนบอกว่าแจกใบปลิว ติดป้ายขนาดใหญ่ไปเลย
แต่ เดี๋ยวก่อนครับมีคนอีกกลุ่มนึ่งที่มาเน้นด้านการทำการตลาด ออนไลน์หรือ E-Marketing เพราะเป็นการทำการตลาดที่ลงทุนต่ำมาก แสดงได้ 24 ชั่วโมงครับ และต้องบอกว่าทุกวันนี้มีการแข่งขันกันสูงมาก แล้วทำไมต้องทำออนไลน์ สั้นๆว่า เพื่อรักษาลูกค้าเดิมและเปิดตัวกับลูกค้าใหม่ ลูกค้าใหม่อาจมีโอกาสรู้จักสินค้าเราแบบที่ตั้งใจ และไม่ตั้งใจ บางทีลูกค้าเล่น internet ไปเปิดเจอสินค้าเราเขาอาจตกใจว่า เฮ้ย! มีสินค้าแบบนี้ด้วยเหรอในโลกนี้ น่าสนใจดีว่ะ ลองหาข้อมูลดู
สรุปE- Marketing คือ การนำเสนอสินค้าผ่านสื่อ internet online ทุกรูปแบบทั้งที่เป็น เว็บไซต์ Blog email banner
อื่นๆอีกมากมาย เพื่อเป็นการนำเสนอลูกค้าได้อย่างไม่จำกัดเวลา สถานที่ ไม่จำกัดประเทศ เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือผ่านสื่อออนไลน์